13/08/2015
BIG Motor Sale 2015
มหกรรม ของยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ ประสบความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาด้วยแนวคิด ปรับเปลี่ยนฤดูการขายใหม่จาก โลว์ซีซั่นของฤดูฝนเป็นนิวซีซั่น