ด้วยแนวคิด “NO BOUNDARIES MOBILITY นวัตกรรมขับ เคลื่อน...ไร้ขีดจำกัด” และเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าที่ ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจในแบรนด์รถยนต์ฮุนได